Nông Nghiệp Gia Phát

Tin Bài

Quy Trình Sản Xuất Rau Hữu Cơ

Quy trình sản xuất rau hữu cơ Qui trình sản xuất: 1 Chuẩn bị ruộng: cách ly ruộng hữu cơ với các ruộng khác bằng...

Canh Tác Theo Hướng Hữu Cơ

1. Nguyên tắc sản xuất hữu cơ   – Sử dụng các biện pháp, chế phẩm đặc biệt để kích thích hoạt động sinh...

Nông Nghiệp Hữu Cơ

Xu thế tiêu dùng mới Trên thế giới, hiện có khoảng 50,9 triệu ha đất canh tác NNHC, giá trị thương mại đạt hơn 80...

Xu Hướng Phát Triển Nông Nghiệp Hữu Cơ Tại Việt Nam

Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam Diện tích nuôi trồng hữu cơ trên cả nước đã tăng gấp 6...

Đón Đầu Xu Thế Tiêu Dùng Bùng Nổ

Để phát huy tiềm năng này, tại diễn đàn quốc tế về NNHC mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi sự...

Nông Nghiệp Hữu Cơ: Cơ Hội Và Thách Thức

Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) là phương thức sản xuất đòi hỏi những yêu cầu khắt khe. Nhìn vào sự phát triển của...

Không Dễ Để Chuyển Sang Canh Tác Hữu Cơ

Nông nghiệp hữu cơ được áp dụng trên 130 nước, khoảng 37 triệu ha, nhưng ở nước ta có vẻ như rất khó khăn khi...