Nông Nghiệp Gia Phát

Giới thiệu

Nông Nghiệp Gia Phát Chuyên :

Cung Cấp Vật Tư, Khảo sát, Tư Vấn,

Thi Công: Thủy Canh Tĩnh, Hồi Lưu Trụ Đứng

Sản phẩm

Aquaponics

Thủy Canh

Thổ canh

Vườn Đứng